Unieważnienie postępowania dotyczącego wyłonienia oferenta na zakup drewna wraz z wycinką.

   A A A
   

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2008 Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowego Sp z o.o. unieważnia się postępowanie dotyczące wyłonienia oferenta na zakup drewna wraz z wycinką i uporządkowaniem terenu będącego w dyspozycji Bydgoskiego Parku Przemysłowego Sp z o.o.powrót
InvestPSSEBydgoszczBIP

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.,  ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-825 Bydgoszcz (Poland)
phone: + 48 52 365 33 10, fax: + 48 52 365 33 17, REGON (Company no.): 340011279
NIP (VAT Reg. no.): 953-249-38-87, Company\'s share capital: 72 973 000.00 PLN
District Court in Bydgoszcz, 13th Economic Division of the National Court Register
KRS (National Court Registry no.) 0000237714

design & implementation: grafika.biz